De CDA-fractie vindt het Sinterklaasfeest een waardevolle traditie, een feest voor jong en oud. Een traditie is geen keurslijf, maar een gids. Daarom laat een traditie zich ook niet vatten in een wet. Zwarte Piet is geen Zwarte Piet omdat hij voldoet aan wettelijke criteria. Met het formaliseren van het Sinterklaasfeest gaat de essentie van dit feest verloren, namelijk een kinderfeest waar ieder op zijn eigen manier invulling aan geeft en dat mee beweegt met ontwikkelingen in de samenleving.


Bij zaken die burgers zelf organiseren en waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen, moet de overheid op afstand blijven. Het is de samenleving zelf die tradities koestert en doorgeeft. Het Sinterklaasfeest is zo’n traditie die de samenleving zelf vormt en invult. De overheid is niet in de positie om dergelijke culturele uitingen te sturen, laat staan bij wet te regelen.
De discussie over de invulling van het Sinterklaasfeest en de gedaante van Zwarte Piet moet volgens het CDA dan ook niet gevoerd te worden door de wetgever. Deze discussie is een zaak van burgers zelf. De CDA-fractie heeft daarom niet deelgenomen aan het debat en steunt het initiatiefwetsvoorstel dan ook niet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.