12 februari 2016

Kinderombudsman

Begin dit jaar, op 12 januari, werd ik beëdigd in de Tweede Kamer. Al vrij snel zat ik door mijn portefeuille, Binnenlandse Zaken, middenin de politieke actualiteit over de positie van de Kinderombudsman. U hebt hier vast wat over gezien op tv of over gelezen in de krant.

Waar gaat het nu eigenlijk om? De Kinderombudsman staat voor een onafhankelijk instituut, met een eigen werkgebied en bevoegdheden. Het bestaat sinds 2011 en is door de Tweede Kamer in het leven geroepen om er op toe te zien dat de rechten van het kind worden nageleefd. De kinderombudsman verricht al vijf jaar goed werk, zoals het opkomen voor kinderen bij een (vecht)scheiding, vluchtelingenkinderen en kinderen die leven in armoede. Dat is mede mogelijk door goede samenwerking met vele organisaties die zich in Nederland inzetten voor de belangen van kinderen. Ook durft hij wanneer het nodig is kritiek te uiten op de overheid en of (jeugd)zorginstanties. In een democratie is het belangrijk dat er dergelijke onafhankelijke instituten zijn die tegenspraak kunnen organiseren. 

Nu is er discussie ontstaan over de aanstelling van een nieuwe Kinderombudsman en de termijn waarop dit gebeurt. Dit komt omdat het contract van de huidige Kinderombudsman op 1 april 2016 afloopt. Gezien de voortgang die hij tijdens zijn termijn heeft geboekt had de CDA fractie verwacht dat die termijn verlengd zou worden. Dat is echter niet het geval, zo heeft de Nationale Ombudsman besloten, die over de organisatie gaat. Nu wordt echter gevreesd dat niet tijdig een opvolger geïnstalleerd zal zijn en er dus (tijdelijk) geen Kinderombudsman zal zijn. Deze zorgen worden gedeeld door meerdere partijen inde Tweede Kamer en veel maatschappelijke organisaties. 

Daar komt nog iets bij. De huidige Kinderombudsman is momenteel ook voorzitter van ENOC, de koepelorganisatie van kinderombudsmannen in Europa. De ENOC heeft als thema voor 2015 Geweld tegen Kinderen gekozen.  Dat heeft tot een rapport geleid over de aanpak van kindermishandeling in Europa. Hierin worden acht doelen gesteld, die alle regeringen van de Europese lidstaten zouden kunnen halen in 2025. Dat zou leiden tot 25% minder geweld tegen kinderen. (http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-over-aanpak-kindermishandeling-in-europa/?id=567)

Het vroegtijdig vertrek van de Kinderombudsman brengt niet alleen de continuïteit van het project in gevaar, maar het komt ook de kindrechten in Europa niet ten goede. 

Dit zijn de overwegingen die maakten dat ik namens het CDA mijn zorgen over de huidige gang van zaken heb uitgesproken. Komende week zal door maatschappelijke organisaties een petitie aangeboden worden in de Tweede Kamer voor het behoud van de Kinderombudsman. Het CDA blijft zich in ieder geval hard maken voor de belangenbehartiging van kinderen, via een goede Kinderombudsman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.