Ank Bijleveld -Schouten is sinds oktober 2017 minister van defensie. Zij kreeg als ervaren bestuurder (zie parlement.com voor cv) de verantwoordelijkheid om defensie weer op te bouwen. Een organisatie die flink was uitgehold.

Ank Bijleveld over haar werk: “Ik ontmoet overal bij defensie mensen die met passie hun werk doen. Het raakt me telkens weer..., de trots die ze voelen om wat te kunnen doen voor een ander. Ik zie dat nu ook weer in de Corona crisis . Defensie ondersteunt waar we kunnen. Het is waar militairen voor worden opgeleid: iemand te worden waar anderen op kunnen rekenen. Ik vind dat mooi.

Ik herken daarin ook het streven van Hannie van Leeuwen. Zij is mijn inspiratie: straaljager Hannie, oud verzetsstrijder. Terugblikkend op haar leven zei ze: ”Ik heb getracht te leven voor een ander. Als minister van defensie ontmoet je continu mensen die volgens dit motto leven. Actief dienende militairen, maar ook veteranen."

Beschermen wat ons dierbaar is, daar gaat het om!

Beschermen wat ons dierbaar is, daar gaat het om! Voor mij is dat vrijheid, kunnen zijn wie je wilt zijn en dat is niet vanzelfsprekend. Juist nu, kort na het jaar dat we 75 jaar vrij zijn, drukt de coronacrisis ons met de neus op de feiten. We ervaren het allemaal dagelijks.

Gelukkig konden we de afgelopen jaren investeren in personeel en materieel. Ik beschouw de investeringen als een goed begin, maar er moet meer gebeuren om veilig te blijven. De dreigingen in de wereld veranderen snel. Daarom heb ik met de hele defensieorganisatie de defensievisie 2035 geschreven. Hij heet “Vechten voor een Veilige toekomst” .

"Vechten voor een veilige toekomst moeten we blijven doen. Ik wil daarbij ook de luiken van defensie openzetten, de wereld naar binnen halen en defensie meer onderdeel van de samenleving maken. Want het feit dat mensen zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat verdient respect en erkenning.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.