Donderdag heeft CDA-Kamerlid Anne Kuik in een debat met staatssecretaris Harbers (Justitie & Veiligheid) gepleit voor meer maatregelen om de problemen met mensenhandel en in de prostitutiesector aan te pakken. Kuik: ‘Ruim 35 procent van de gemeenten heeft geen idee of er überhaupt mensenhandel plaatsvindt. Om er zeker van te zijn dat er over vier jaar een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren is, willen we jaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang hiervan.’ Daarnaast vroeg Anne Kuik o.a. om de samenleving breder te betrekken bij signalen die kunnen wijzen op gedwongen prostitutie.

Doelgroepgericht en laagdrempelig

Recent onderzoek in Eindhoven naar de omvang van jongensprostitutie leverde schokkende conclusies op. De schaamte en drempels die jongens ervaren en hulp die zij nodig hebben, is niet één op één vergelijkbaar met meisjes. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking, die bijvoorbeeld ook met hoge schulden worden opgezadeld. Daarom vroeg Kuik aan de staatssecretaris of beschermingsmaatregelen meer doelgroepgericht konden worden ingezet. Maar ook of de stap om hulp te zoeken laagdrempeliger kan worden gemaakt.

Gevaarlijke sector
Uit cijfers blijkt dat de prostitutiesector een gevaarlijke wereld is om in te werken. Zo heeft 60% van de ondervraagde sekswerkers fysiek geweld ervaren in het afgelopen jaar, ervaart 78% seksueel geweld, maakt 58% financieel-economisch geweld mee en maarliefst 93% heeft last van emotioneel geweld. Dit moet veranderen. Nieuwe wetgeving moet er voor zorgen dat deze cijfers naar beneden gaan. Daarom wilde Anne Kuik weten wanneer de Wet regulering prostitutie naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Verder vroeg ze of een taaleis (Nederlands of Engels) meegenomen kan worden als voorwaarde voor een vergunning.

AVG
Tot slot wilde Kuik weten welke invloed de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft op de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen instellingen (zorgcoördinatoren, Jeugdzorg, etc.) en gemeenten. Als er nieuwe beperkingen gelden, krijgen we geen compleet beeld of slachtoffers de juiste hulp ontvangen. Maar ook wat de aard en omvang van delicten is. Zij vroeg de staatssecretaris naar dit knelpunt te kijken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.