Op initiatief van het CDA heeft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) onlangs een advies uitgebracht aan het kabinet over noodhulp aan ontwikkelingslanden in Afrika. Volgens CDA-woordvoerder Anne Kuik komt de klap van de coronacrisis in Afrika extra hard aan. Deze week ging de Tweede Kamer hierover in debat.
 
Samen met D66 en CU diende het CDA een motie waarin de regering wordt opgeroepen om het AIV-advies als leidraad te gebruiken voor zowel de financiering van de wereldwijde aanpak van het coronavirus, als voor het opstellen van het budget voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 2020 en 2021.
 
Kuik is van mening dat we juist in crisistijd moeten omkijken naar arme landen, ook vanuit eigenbelang: “Als we Afrika nu aan het lot overlaten, dan zullen de gevolgen van deze crisis ons nog lang naslepen. Toename in sterfte, hongersnood en een nieuwe generatie die niet opgroeide met scholing en perspectief. We kunnen de nieuwe toestroom van vluchtelingen haast voorspellen. En nú kunnen we er nog iets aan doen.”

Klik hier om de hele inbreng na te lezen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.