Het CDA vindt dat er op dit moment bij de uitgaansgelegenheden onvoldoende aandacht is om gehoorschade te voorkomen. Via een motie heeft woordvoerder Anne Kuik het kabinet daarom opgeroepen om te onderzoeken of bij feesten en concerten er wettelijke maximale geluidsnormen kunnen worden vastgelegd. De motie kreeg de steun van een ruime Kamermeerderheid.
 
Anne Kuik:” Als je hoort dat 93% van de stappers na het uitgaan last heeft van piepende oren, dan is er in mijn ogen onvoldoende aandacht bij de uitgaansgelegenheden om gehoorschade te voorkomen. Het gehoor is niet iets om laconiek over te doen Sinds 2014 is er het convenant preventie gehoorschade. Chapeau voor de ondertekenaars in het muziekveld die hun verantwoordelijkheid nemen! Maar we leven ondertussen in 2020 en nog lang niet alle openbare locaties met versterkte muziek hebben zich aan dit convenant verbonden, zoals clubs, cafés, discotheken, maar ook nog diverse evenementen en festivals. Dat ondergraaft de effectiviteit van het convenant. Het CDA wil dat de staatssecretaris de verschillende spelers op dit veld actief benadert om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan het convenant.”
 
Kuik wil dat jongeren ook op lange termijn van muziek kunnen genieten en niet hun leven lang een piep in de oren hebben. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijk. “Maar de uitgaanswereld heeft hierin ook een hoofdrol die lang niet door een ieder gepakt wordt. Het CDA wil een veel bredere ondertekening van het convenant. In landen als Duitsland en Zwitserland hebben ze wettelijke regelgeving op dit gebied. Het CDA wil daarom weten hoe wetgeving op het gebied van maximale geluidsnormen en het toezicht op naleving er in Nederland effectief uit zou kunnen zien.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.