CDA-Kamerlid Anne Kuik: ‘Het is onacceptabel dat aan één op de twee minderjarigen sigaretten worden verkocht. Dit  blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Zonder naleving geen rookvrije generatie. Daarom heb ik Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris om maatregelen te nemen.  Dit kabinet zet zich in om de ontwikkeling naar een rookvrije generatie te stimuleren. Een goede naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van sigaretten is dan ook cruciaal.

Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat sigaretten kopen onder de achttien te makkelijk blijft

1. Heeft u kennis genomen van het bericht in Vrij Nederland   waaruit blijkt dat sigaretten kopen onder de achttien te makkelijk blijft? 1)

2. Wat is uw reactie op de bevinding van het onderzoek van de Universiteit Twente dat een op de twee minderjarigen die poogt sigaretten te kopen daarin slaagt, en dat als alle verkooppunten worden meegewogen de nalevingsgraad slechts 49% is? Deelt u de mening dat dit onacceptabel laag is?

3. Welke cijfers ten aan zien van de nalevingsgraad van de leeftijdgrens bij tabaksverkoop heeft de staatssecretaris tot zijn beschikking? Geven deze cijfers een reëel beeld van de werkelijkheid en van de effectiviteit van genomen maatregelen?

4. In hoeverre ziet u een verbetering of verslechtering ten opzichte van het eigen onderzoek dat VWS in 2016 heeft laten doen?

5. Klopt het dat de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak zelf de bezoeken van mysteryshoppers aankondigde? Wat vindt u van deze werkwijze?

6. Deelt u de mening dat onafhankelijke cijfers over naleving van de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop belangrijk zijn?

7. Herinnert u zich uw uitspraak tijdens het Dertigledendebat van 29 mei 2018 dat u graag bereid bent om een eigen onderzoek van VWS uit te voeren naar de vraag waar nu de nalevingsgraad zit, als de Kamer dat zou wensen? 2)

8. Bent u bereid een dergelijk onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de nalevingsgraad bij tabaksverkoop? Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer hierover informeren?

1) Vrij Nederland, “Sigaretten kopen onder de achttien blijft te makkelijk”, 27 februari 2019
2) Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie, 29 mei 2018

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.