Het CDA heeft zich altijd tegen het leenstelsel verzet. Het zadelt studenten namelijk op met torenhoge studieschulden en leidt tot een valse start op de woning- en arbeidsmarkt. We zijn blij dat het eindelijk van tafel is want een opleiding is meer dan een investering in jezelf. Het is ook een investering in de samenleving. 

Wij willen dat de basisbeurs terugkomt voor de duur van de bachelor- en masterfase (hoe lang een studie officieel duurt). Daarbij maken we onderscheid tussen thuiswonende en uitwonende studenten voor de hoogte van de beurs. Voor studenten van wie de ouders niet of nauwelijks kunnen meebetalen aan de studie moet er een aanvullende beurs komen. Zo nemen we de drempel om door te leren in een vak of een studie weg en kunnen studenten weer gewoon student zijn.  

De invoering van de nieuwe basisbeurs mag niet ten koste gaan van de extra investeringen in het hoger onderwijs en de OV-studentenkaart moet behouden blijven. Daarnaast willen wij bij invoering van de nieuwe basisbeurs een compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’, ongeacht of een student wel of geen studieschuld heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.