Zo beschermt het CDA onze aarde

  • Hergebruik is beter dan weggooien. De mogelijkheden voor hergebruik van onze kostbare grondstoffen zijn enorm en dat zou ook een forse bijdrage aan de vermindering  van de CO2 uitstoot leveren. Europa moet dit faciliteren en stimuleren. Tegelijkertijd moet verspilling worden tegengegaan.
  • De kwetsbare en bijzondere natuur van Europa moet beschermd worden. Daarom moeten bestaande landschappen verantwoordelijk gebruikt, beheerd en hersteld worden. Waar nodig moet nieuwe natuur kunnen ontstaan, zowel in de stad als op het platteland. Daarnaast moet uitdrukkelijk gekeken worden naar de mogelijkheden om natuur een grotere rol te laten vervullen in de opslag van CO2.
  • De overgang naar een duurzame economie brengt volop kansen met zich mee. We zijn er trots op dat Nederlandse bedrijven en universiteiten met de hulp van Europees geld een voortrekkersrol hebben op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe, duurzame oplossingen. Nederland moet een ambitieuze en leidende rol innemen naar een duurzame en circulaire economie en verwacht dit ook van Europa op het wereldtoneel.
  • Voor elk huishouden is het belangrijk dat energie toegankelijk en betaalbaar is. Ook zonder het gas uit Groningen is dat mogelijk. Omdat we op dit moment in  Europa voor een groot deel afhankelijk zijn van gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten, moeten we sterk inzetten op een zelfvoorzienend Europa. We willen voorkomen dat we door politieke spanningen geen toegang meer hebben tot energie.

Een leidende rol naar een duurzame economie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.