Zo beschermt het CDA onze boeren

  • Een supermarkt vol gezond, goed eten lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De vraag naar voedsel wordt wereldwijd steeds groter en landbouw- en visserijgronden worden schaarser. Door hogere productiviteit, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende en gezond voedsel is. De Nederlandse land- en tuinbouw loopt hierin wereldwijd al voorop.
  • Het CDA wil dat Europa zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt. Het moet niet kunnen, dat politieke spanningen in de wereld zorgen voor voedseltekorten in Europa. Regelgeving die nieuwe technologieën in productie en veredeling in de weg staan, moet gemoderniseerd worden om de voedselproductie in de toekomst te waarborgen.
  • Boeren produceren ons eten, maar verdienen daar zelf vaak nauwelijks een goede boterham mee. Overal in Europa dreigen jonge boeren en familiebedrijven het niet te redden doordat de voedselmarkt in handen is van een aantal grote, internationale bedrijven die de prijzen laag houden. We willen een eerlijke markt, met eerlijke concurrentie en een eerlijke prijs voor de producerende boeren.
  • Gezond voedsel, een gezonde aarde en gezonde boerenbedrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Nederlandse agrarische sector loopt voorop als het gaat om innovatie en duurzaamheid. Daarbij onderhouden ze een belangrijk deel van ons landschap. Dat moet beloond worden.
  • Familiebedrijven en startende boeren hebben het moeilijk. Zij moeten extra ondersteund worden om een toekomst te hebben. Bijvoorbeeld met gunstige startersleningen. Ook samenwerkingsverbanden voor kleinere boerenbedrijven moeten ondersteund worden.
  • Duurzaam gevangen en verwerkte vis is een onmisbare bron voor gezonde voeding. We willen dat ook in de toekomst de visserij in Europa een duurzame plek behoudt. Op niet-duurzaam gevangen of gekweekte vis van buiten Europa komt een compensatieheffing.
  • Voldoende landbouwgrond en visgronden is cruciaal voor onze voedselvoorziening. We moeten deze grond beschermen en het voor niet-Europese investeerders zeer moeilijk maken om grond in Europa op te kopen. Het voedsel in Europa voldoet momenteel aan de hoogste kwaliteitsstandaarden ter wereld.

Eerlijke prijs voor de boeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.