Zo beschermt het CDA onze grenzen

  • Het CDA wil investeren in bescherming van buitengrenzen. De Europese grens- en kustwacht moet meer bevoegdheden, materieel en personeel krijgen. Zeker 10.000 extra manschappen zijn nodig om de grenzen en kusten van Europa intensiever en met een steviger mandaat te kunnen controleren.
  • Iedere lidstaat is zelf verantwoordelijk voor hun eigen deel van de Europese buitengrens. Als een land ondanks alle (financiële) hulp de grensbewaking niet goed uitvoert, kan een schorsing uit Schengen het uiterste gevolg zijn.
  • Voor het CDA staat voorop dat mensen in nood, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, altijd geholpen moeten worden.
  • Het beheersen van de migratiestromen vraagt om een nieuwe aanpak waarbij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen economische migranten en vluchtelingen. Meer opvang in de regio en tijdelijke opvang elders moet worden bevorderd. In deze centra moeten de procedures kort, streng en gecoördineerd zijn.
  • Europese landen moeten onderling solidair zijn bij het opnemen van vluchtelingen. Landen die daar niet aan meewerken, zouden geen Europees geld meer moeten krijgen. Een goede registratie en identificatie van mensen aan de grens is nodig.

Meer samenwerking tussen politiediensten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.