Zo beschermt het CDA onze MKB'ers

  • De Europese aanbestedingsregels zijn veel te complex voor veel MKB bedrijven. Het CDA wil dat het MKB een eerlijker kans krijgt. Vereenvoudiging van regels en een verhoging van de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn daarom nodig.
  • De regels van de interne markt - vrij verkeer van mensen, producten, goederen en kapitaal - moeten eerlijk en duidelijk zijn. Helaas worden de regels niet altijd goed nagekomen. Landen die de nieuwe Europese regelgeving niet op tijd of onjuist invoeren moeten strenger worden aangepakt.
  • Het CDA is een groot voorstander van Europese investeringen in steden en regio’s. De steden en regio´s bepalen zelf wat er met het geld gebeurt. Door eenvoudiger regelgeving kunnen het MKB, familiebedrijven en start-ups ook profiteren.
  • Projecten die gericht zijn op hergebruik van grondstoffen en duurzaamheid moeten meer ruimte krijgen. Drempels moeten worden weggenomen. Het bedrijfsleven moet kansen volop kunnen benutten.
  • Europa maakt zich sterk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nederland kan hier een voorbeeldfunctie hebben.  

Een eerlijker kans voor het MKB

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.