Zo beschermt het CDA onze veiligheid

  • Criminelen en terroristen laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Daarom willen wij meer samenwerking tussen politie-, justitie en veiligheidsdiensten binnen Europa. Onze veiligheidsdiensten moeten gegevens uit kunnen wisselen over grenzen heen. Alleen dan krijgen ze de risico’s goed in beeld.
  • Het besluit om Nederlandse soldaten uit te zenden blijft altijd een bevoegdheid van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer.
  • Het CDA is geen voorstander van een zelfstandig Europees leger. Door betere samenwerking kan Europa een grotere bijdrage leveren aan de bescherming van vrede en veiligheid.
  • De NAVO is en blijft wat ons betreft de belangrijkste garantie voor vrede, veiligheid en militaire samenwerking in Europa. Samenwerking kan bijvoorbeeld bij de aankoop van materieel.
  • Europese lidstaten moeten fors meer investeren in de bescherming tegen cyberaanvallen. Dit gaat niet alleen over het verspreiden van nepnieuws, maar ook om het vermijden van risico’s als hacken, verstoring en spionage.

Meer samenwerking tussen politiediensten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.