Zo beschermt het CDA onze waarden en tradities

  • Europa is niet zomaar een toevallig samenwerkingsverband; voor ons is Europa vooral een waardengemeenschap. Dat betekent dat alle lidstaten die meedoen een aantal kernwaarden delen die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag: menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid, rechtsstaat en respect voor mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden.
  • Wat ieders geslacht, afkomst, geaardheid of geloof ook is: in Europa kan iedereen rekenen op een gelijke behandeling en een bescherming van zijn elementaire mensenrechten. Deze waarden sluiten aan bij de christendemocratische visie op mens en maatschappij en vormen daarmee het hart van onze beginselen.
  • De opkomst van autocratische leiders in een aantal lidstaten is voor ons een reden voor grote zorg. Als bijvoorbeeld de rechtspraak in een Europees land niet meer onafhankelijk is van de politiek, zijn ook onze burgers, onze ondernemers en investeringen in de rest van Europa niet meer beschermd. Wij willen daarom dat het naleven van de Europese kernwaarden als voorwaarde wordt gesteld bij de verdeling van Europese fondsen.
  • Als de Europese lidstaten de democratische beginselen niet meer uitdragen kan dat niet zonder consequenties blijven. Het CDA steunt daarom het volgen van de Artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije. In het uiterste geval kan dit betekenen dat zij Europese rechten verliezen, zoals het stemrecht of de aanspraak op Europese fondsen.
  • Ook binnen de Europese Volkspartij moet continu het debat worden gevoerd over de waarde en betekenis van onze beginselen en waarden. Het CDA zal zich hiervoor blijven inzetten, zowel in een directe dialoog met zusterpartijen als breed in EVP verband

Koninginnedag Utrecht - Queensday

Voor het CDA is Europa vooral een waardengemeenschap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.