Bijeenkomst jeugdhulp bij gemeenten | 17 mei 2019 | Den Bosch

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 zijn in veel gemeenten de kosten voor de jeugdhulp sterk gestegen. Dat gaat ten koste van andere groepen die hulp nodig hebben. Landelijk worden de jeugdhulpbudgetten van gemeenten inmiddels met honderden miljoenen overschreden. De oorzaak van de stijging van het gebruik van jeugdhulp en de daarmee gepaard gaande tekorten op de budgetten zijn niet altijd helder. 

De CDA Bestuurdersvereniging organiseert in samenwerking met Kamerlid René Peters een tweetal bijeenkomsten over de jeugdhulp bij gemeenten. Graag gaan we in gesprek met elkaar over genoemde problemen met betrekking tot de jeugdhulpbudgetten. 

René Peters en een gastspreker zullen een inleiding houden, waarna er uitgebreid ruimte is voor gesprek en kennisdelen.

Programma

14.45 uur Inloop

15.00 uur Welkom door gespreksleider Jan Dirk van der Borg, coördinator BSV

15.10 uur Inleiding door René Peters, CDA Kamerlid met portefeuille Jeugdzorg

15.45 uur Discussie en gesprek

16.45 uur Sluiting met aansluitend borrel

 

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in Den Bosch

MELD JE AAN VOOR DEZE BIJEENKOMST OP 17 MEI VIA DEZE LINK→

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.