31 maart 2017

BSV-bestuur vergadert over een nieuw CDA-administratiesysteem en de kabinetsformatie

Maandag 27 maart vergaderde het bestuur van de CDA Bestuurdersvereniging in Apeldoorn. Voor het eerst was vanuit Groningen Mathilde Stiekema (wethouder Haren) aanwezig, beoogd opvolger van Koos Wiersma (burgemeester De Marne).

Nieuw CDA-administratiesysteem
Te gast waren landelijk CDA-penningmeester Bart van Meijl en Jeroen van der Kolk, hoofd HRM en projectleider Backoffice Software van het CDA-partijbureau. Het bestuur kreeg van hen een presentatie over de (moeizame) overgang naar een nieuw administratiesysteem voor het CDA en de BSV in het afgelopen jaar. Uitgebreid werd ook stilgestaan bij de potentie van het nieuwe systeem en de mogelijkheden om veel doelgerichter met BSV-leden te gaan communiceren. Het BSV-bestuur ziet de kansen en wil graag actief bijdragen aan een spoedige implementatie van uitbreidingen van het systeem ten gunste van de CDA-politici.

Inning contributie 2016
De moeizame implementatie van het nieuwe administratiesysteem en de contributie-inning waren voor het bestuur ook reden te spreken over het penningmeesterschap en de samenwerking tussen de BSV en het CDA. Het bestuur is verheugd dat inmiddels vele leden hun contributie over 2016 hebben voldaan en zet er, samen met het partijbureau, stevig op in ook de resterende nog openstaande contributie 2016 spoedig te innen. Na Pasen zal de contributie 2017 geïnd gaan worden.

Activiteiten
De aanwezige bestuursleden deelden diverse (provinciale) activiteiten die dit voorjaar op de planning staan. Daarnaast heeft het bestuur vastgesteld dat de landelijke Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagochtend 24 juni in Noord-Limburg, met als thema de Participatiewet. De jaarlijkse BSV Netwerkdag zal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober. Met het thema herindelingen/gemeentelijke samenwerking gaat de BSV aan de slag. Zeker omdat hierover, ook binnen het CDA, veel discussie is.

Verkiezingen en formatie
Het bestuur is tevreden met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en feliciteert de gekozen Kamerleden. Aan fractievoorzitter Buma zal het bestuur een brief sturen over mogelijke bezuinigingen op het Gemeente- en Provinciefonds. Daarnaast ondersteunt het bestuur een brief van vele CDA-politici waarin de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland' van IPO, VNG en Unie van Waterschappen wordt onderschreven. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een structureel aandachtspunt voor de BSV.

De volgende vergadering van het BSV-bestuur is op maandag 15 mei 2017. Wilt u iets aan de orde stellen binnen de BSV? Mail het BSV-bestuur via bsv@cda.nl!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.