29 juni 2017

Digitaal verzoek contributie 2017

Donderdag 29 juni is per e-mail een factuur verzonden aan de leden van de CDA Bestuurdersvereniging voor de contributie 2017. Voor het eerst is betaling mogelijk via iDeal door middel van de link in de e-mail. Dit is een veilige en snelle manier om uw contributie te voldoen.

Wilt u niet via iDEAL betalen?
Dan kunt u de contributie overmaken op ons rekeningnummer NL 83 INGB 000 3930421, ter attentie van de CDA-bestuurdersvereniging, onder vermelding van het betalingskenmerk of uw relatienummer.
Lees hier meer over de contributiestaffel van het CDA.

Betalingsregeling
Wilt u, in verband met persoonlijke omstandigheden, een betalingsregeling treffen? Stuur ons dan een e-mail op bsv@cda.nl.

ANBI
De BSV beschikt over een ANBI-verklaring. Daarmee is uw bijdrage voor de belasting aftrekbaar. Meer informatie hierover leest u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.