25 mei 2015

Bestuur biedt jaarverslag aan: 2014 een bijzonder jaar

Het bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van 22 mei haar jaarverslag over 2014 aangeboden. In het jaarverslag wordt ingegaan over de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de verenging.

Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het CDA heeft het lokaal goed gedaan. Van de gevestigde partijen leed het CDA een klein verlies, namelijk van 1560 zetels naar 1495 zetels en verloor daarmee 0,9 procent ten opzichte van de raadsverkiezingen van 2010, maar won 5,8 procent ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen (2012). Het aantal CDA-wethouders nam toe met 16. In 2014 is er een nieuwe koers ingezet voor de bestuurdersvereniging.

Op de Bestuurdersdag van 4 oktober hebben de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de bestuurdersvereniging om te vormen tot een netwerkvereniging, minder nadruk op de bestuurlijke vormgeving van de vereniging en meer maatwerk in de organisatievorm in het land en de provincie. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van het bestuur waarbij het bestuur een vertegenwoordiging moet zijn van de diverse bestuurlijke gremia. De provinciale afdelingen van de Bestuurdersvereniging blijven bestaan maar niet per se als zelfstandige afdeling; samenwerking of samengaan met de provinciale afdelingen wordt gestimuleerd. Decentraal kunnen de BSV-leden kiezen om op dezelfde wijze voort te gaan, òf om een commissie te worden binnen de provinciale afdeling òf om zich als netwerkorganisatie verder te ontwikkelen.

In de extra Algemene Ledenvergadering van 19 december werd een aantal nieuwe bestuursleden benoemd waaronder de nieuwe voorzitter John Berends, burgemeester te Apeldoorn als opvolger van Ank Bijlveld-Schouten.

Download hier het Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014
De Jaarrekening 2014 werd 22 mei 2015 ook door de ledenvergadering goedgekeurd onder voorwaarde van een goedkeurend verslag van de accountant en decharge door de kascontrolecommissie (deze verslagen worden op korte termijn verwacht).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.