18 februari 2016

Bedreiging van politieke ambtsdragers

Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving, naar aanleiding van onderzoek door Raadslid.Nu, over bedreigingen aan raadsleden in de media ook gezien: Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie. We leven in een roerige tijd, die de eervolle functie van volksvertegenwoordiger soms kan overschaduwen. Het CDA vindt het van belang om eventuele ervaringen op dit gebied bespreekbaar te maken en met elkaar te delen. De CDA Bestuurdersvereniging wil u wijzen op de verschillende voorzieningen die er zijn om misstanden te melden en ondersteuning te krijgen.

Als er bedreigingen zijn of u zich geïntimideerd voelt, kunt u zich melden bij uw eigen burgemeester/Commissaris, de provinciaal CDA-voorzitter of natuurlijk ook bij de CDA Bestuurdersvereniging.

Voor meer informatie wijzen we u verder op de volgende websites:
- Vertrouwenslijn, voor slachtoffers van bedreiging en geweld.
- Veilige Publieke Taak, aanpak agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
- Toolkit Veilig Bestuur, een instrumentenkoffer voor burgemeesters, wethouders en raadsleden die regelmatig te maken krijgen met agressie.

Daarnaast wijzen we u nog op het rapport Bedreigd Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (download) en het artikel 'Bedreigd raadslid' uit ons maandblad Bestuursforum. (download)

Integriteit
Het CDA hecht zeer aan de integriteit van de politiek actieve CDA'ers. De CDA Bestuurdersvereniging wijst u graag op het dossier 'Integriteit', beschikbaar op onze website: Dossier Integriteit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.