21 juni 2018

Behouden en renoveren van beeldbepalende (religieuze) gebouwen en kerkorgels in Overijssel

Het CDA heeft samen met de ChristenUnie het college van gedeputeerde Staten opgeroepen om te zorgen dat een deel van de 325 miljoen de het Rijk beschikbaar stelt voor cultuur naar Overijssel komt en gebruikt wordt voor het behouden en renoveren van beeldbepalende (religieuze) gebouwen en kerkorgels. "De gebouwen en orgels hebben vaak een grote (historische) waarde voor de plaats waar ze staan, maar de financiƫle middelen om ze goed te onderhouden en te behouden voor de toekomst ontbreken vaak. Sommige gebouwen krijgen een andere bestemmingen, andere dreigen in verval te raken.
De toegezegde middelen voor cultuur in Den Haag kunnen de eigenaren van de gebouwen een heel stuk op weg helpen", legt Susan Faal, woordvoerder Cultuur uit.
Erfgoed
"Daarnaast hebben we ook GS gevraagd om als provincie geld beschikbaar te stellen. In de cultuurnota die we in 2017 hebben vastgesteld is de afspraak gemaakt om samen met andere partijen behoud en herbestemming van cultureel erfgoed (inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten) mogelijk te maken. Diverse projecten zijn inmiddels gestart. Bij de behandeling van de begroting willen we van GS horen hoeveel geld hiervoor beschikbaar komt en of er al meer duidelijkheid is over wat Den Haag kan bijdragen", aldus Faal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.