CDA Regiotour Noord-Brabant
05 december 2015

Belangrijke informatie over de inning van de contributie van het CDA en de BSV in 2016

Vanaf 2016 krijgt u een gezamenlijk contributieverzoek van het CDA en de Bestuurdersvereniging. Voorheen kreeg u een aparte acceptgiro van het CDA en later in het jaar een factuur van de BSV. U betaalt straks één bedrag aan het CDA en wij zorgen er voor dat de Bestuurdersvereniging en het CDA ieder hun deel van het bedrag ontvangen. Dit betekent dat u deze maand geen acceptgirokaart met het contributieverzoek van het CDA voor 2016 ontvangt.We kunnen hiermee de administratieve lasten voor u én de vereniging verminderen.

Automatische incasso
U kunt uw contributie straks ook via een automatische incasso betalen. U krijgt hier nog informatie over. Heeft u al een automatische incasso bij het CDA lopen? Deze wordt per 31 december 2015 automatisch beëindigd. U kunt ons in het nieuwe jaar dan opnieuw machtigen voor het gezamenlijke bedrag.

Extra gift
Velen doneren meer aan het CDA dan de gevraagde contributie. Daarvoor zijn we u zeer dankbaar! Dat blijft ook per 2016 mogelijk; de extra bijdrage gaat automatisch naar de partij.

Heeft u vragen? Dan kunt u e-mailen of bellen met 070-3424888.

Met vriendelijke groet,

Bart van Meijl
penningmeester CDA

Teus Dorrepaal
penningmeester CDA Bestuurdersvereniging

Lees hier meer over het verplichte lidmaatschap van de CDA Bestuurdersvereniging en de contributie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.