19 februari 2019

CDA BSV Zuid-Holland: Leeskring ‘Klimaatbeleid’ op woensdag 27 maart 2019

Je kunt de krant niet open slaan of er staat een artikel in over het klimaat. Klimaatakkoord, Klimaatmars, klimaatdrammers. Vanuit welk perspectief je het ook benadert: klimaat en klimaatverandering is een kwestie die ons allemaal aangaat!
Klimaatbeleid is het thema van het winternummer 2018 van Christen Democratische Verkenningen. Startpunt van dat nummer is het gegeven dat klimaatverandering een gegeven is. Hoe we de klimaatdoelen kunnen bereiken is de het onderwerp dat centraal staat. Perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld geven. Over die pijlers gaat het. Lees hier verder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.