22 mei 2018

Deelsessie Omgevingswet + Ledenvergadering BSV

Zaterdag 2 juni vindt het CDA-voorjaarscongres plaats in "1931 congrescentrum 's-Hertogenbosch" in 's-Hertogenbosch. De dag start om 11.00 uur met deelsessies. Omdat alle nieuwe gemeenteraden en colleges druk aan de slag moeten met de Omgevingswet organiseert de BSV hierover een deelsessie. Wat móet je ermee, of beter; wat kún je ermee? Kort en krachtig bespreken we met wethouder Jelle Beemsterboer (Schagen) en Tweede Kamerlid Erik Ronnes over de kansen en aandachtspunten vanuit het christen-democratisch gedachtegoed. In het bijzonder voor (nieuwe) raadsleden en wethouders, juist ook als je geen ruimtelijke ordening in portefeuille hebt.

Aanmelden voor het partijcongres is verplicht en dat kan hier

Aansluitend is er een korte Algemene Ledenvergadering van de CDA Bestuurdersvereniging.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken: 
 4. - Jaarverslag 2017 (ter kennisname)
 5. Bestuurswisselingen
  Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid uit Zuid-Holland Ton de Gans (wethouder Zoeterwoude) als opvolger van Ellen Verkoelen.
 6. Financiën
  - Jaarrekening 2017 + brief van de penningmeester
  - Bevindingen kascontrolecommissie
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.