09 september 2019

Jaarrekening CDA Bestuurdersvereniging 2018

Aan de leden van de CDA Bestuurdersvereniging,

De Jaarstukken 2018 van de CDA BSV zijn gereed. U heeft de mogelijkheid om hier schriftelijk op te reageren. Omdat de jaarstukken een opmaat zijn naar de begroting van 2019, vragen we uw reacties alvast schriftelijk op te sturen. De input kunnen we dan meenemen in de begroting voor 2019. De jaarstukken zijn hier te downloaden.

Reacties op de Jaarstukken 2018 ontvangen wij graag vóór 4 oktober via bsv@cda.nl

Vaststelling vindt plaats tijdens de BSV-deelsessie op het partijcongres van 9 november te Maarssen.

Jan Dirk van der Borg, landelijk coordinator / 06 546 344 46

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.