01 maart 2018

Symposium over bodemdaling

De Nederlandse bodem daalt en voor vele gebieden in Nederland is het een urgent probleem. We kennen de bodemdaling in veengebieden zoals in Het Groene Hart en in andere delen van Nederland, maar daarnaast is er ook de bodemdaling door delfstoffenwinning. Bodemdaling is een enorme kostenpost, zowel materieel als immaterieel. Schade van overstromingen en eventuele slachtoffers, maar daarnaast ook economische schade aan huizen, wegen, bruggen, dijken en landbouwgronden.
Welke maatregelen zijn er te nemen? Welke economische en politieke belangen zijn er? Vragen die urgent zijn en waar we als CDA mee aan de slag willen met een panel van deskundigen en het Tweede Kamerlid Jaco Geurts.

Programma: 14.00 uur

  • Introductie met video over de bodemdaling in het veenweidegebied van Bert de Groot, heemraad bij Stichtse Rijnlanden
  • Bestuurlijke en maatschappelijk aspecten van bodemdaling door ????
  • Bodemdaling, zwaartepunt veengebied door Gilles Erkens, senior onderzoeker bodemdaling Deltares en Universiteit van Utrecht
  • Pitch: Maatregelen die door het waterschap Hunze en Aa's zijn genomen n.a.v. de bodemdaling tgv de aardgaswinning door Hilbrand Sinnema, Heemraad van waterschap Hunze en Aa's
  • Pitch: Bodemdaling in veengebied door Cees van Velzen, wethouder van Alphen a/d Rijn
  • Pauze
  • Discussie met de sprekers panel en het Tweede Kamerlid Jaco Geurts

De bijeenkomst wordt rond 17.00 afgesloten met een netwerkborrel.

Locatie: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden
Inloop: vanaf 13.30 uur

Aanmelden vòòr 12 april: mail naar bsv@cda.nl 

Wilt u meer weten over bodemdaling?
Heel Holland zakt! https://www.cda.nl/agv/actueel/nieuws/heel-holland-zakt/
Twee documentaires: het zinkende land en de zinkende stad 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.