13 november 2018

Terugblik deelsessie Sociaal Domein en ALV tijdens CDA Partijcongres

Deelsessie Sociaal Domein op partijcongres 3 november jl.

Aanwezig waren de Kamerleden Rene Peters, Lenny Geluk en Evert Jan Slootweg. Rene Peters sprak zijn verontrusting uit dat 1 op de 6 kinderen een beroep doet op zorg. Hij vraagt zich af of we zorg goed definiëren. Wat is zorg en waar zit je aan de preventieve kant? Veel discussie over het oplopen van kosten voor Jeugdzorg. Een van de veel gehoorde problemen van de aanwezigen was dat verwijzingen verlopen via de huisarts, als gemeente heb je daar niets over te zeggen maar de gemeente moet wel betalen. Peters raadt aan om hierover afspraken te maken met de jeugdartsen van het wijkteam. Hij waarschuwt ook voor wildgroei van bedrijven die dyslexieverklaringen afgeven. Dit drukt ook op de zorgkosten.

Lenny Geluk wilde graag weten hoe er gedacht werd over het abonnementstarief van €17,50 voor de WMO zorg zoals dat in het regeerakkoord is vastgelegd. Achterliggende gedachte hiervan is dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is en en dat je op deze wijze zorgmijders voorkomt. De aanwezigen waren kritisch over dit voorstel. Het gaat in tegen de solidariteitsgedachte van het CDA dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ook vreesde men een aanzuigende werking, voornamelijk wat betreft de vraag naar huishoudelijke hulp. Men gaf aan dat het werken met gestaffeld model tot een hoge tevredenheid leidde onder de cliënten. Ook werd opgemerkt dat als Den Haag de hoogte van de bijdrage bepaalt de gemeente dan niet meer is dan een uitvoeringsorgaan, dit staat haaks op de decentralisatiegedachte. 

Algemene ledenvergadering

Na de deelsessie over het Sociaal Domein is de algemene ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging gehouden. Op de agenda stond onder andere de begroting voor 2018, de aankondiging van de Dag van de Christendemocratie op 24 november 2019 en het voorstellen van de nieuwe coördinator van de Bestuurdersvereniging, Jan Dirk van der Borg. De penningmeester, Teus Dorrepaal, heeft de begroting voor 2019 toegelicht. De begroting voor 2019 is hier te vinden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.