112 bereikbaarheid

Het CDA vindt dat we moeten streven naar mobiel bereik van alarmnummer 112 in heel Nederland. Uit praktijkervaringen en uit onderzoek van TNO en Agentschap Telecom blijkt dat dit in verschillende Nederlandse gemeenten nog niet altijd mogelijk is. Verschillende CDA Tweede Kamerleden hebben meermalen hierover vragen gesteld aan de Ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. Daarnaast was er een hoorzitting in de Tweede Kamer en er heeft onlangs (30-4-2015) een debat (Algemeen Overleg) in de Tweede Kamer plaatsgevonden. In het Algemeen Overleg heeft de minister uitgesproken dat het ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom bereid zijn de desbetreffende gemeenten waar het bereik niet optimaal is te helpen het bereik van alarmnummer 112 te verbeteren. Hierbij is aangegeven dat het initiatief ligt bij de gemeenten.

Om de gemeentelijke CDA-fracties te ondersteunen hebben wij samen met de CDA Tweede Kamerfractie concept schriftelijke vragen en een concept persbericht opgesteld. Door deze vragen in te dienen kunt u zich inzetten om de mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in uw gemeenten te verbeteren en kunt u in de lokale en regionale pers aandacht voor het onderwerp vragen. Natuurlijk bent u volledig vrij om het persbericht aan te passen aan de gemeentelijke situatie en door quotes toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld toevoegen dat in noodsituaties iedere seconde telt. En dat voor het CDA de veiligheid van de burgers voorop staat. In het rapport van Agentschap Telecom is op pagina 14 een kaart te vinden met welke plekken in Nederland volgens het onderzoek nog geen optimaal mobiel bereik van alarmnummer 112 hebben.http://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/at_rapport_bereikbaarheid_1-1-2.pdf


We horen het graag als u gebruik wilt maken van de schriftelijk vragen! Het communicatieteam van het CDA kan vervolgens via social media en nieuwsberichten laten weten dat ook uw afdeling zich inzet voor de mobiele bereikbaarheid van het noodnummer 112.

Download hier de vragen

Download hier een concept-persbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.