Alcoholbeleid

Modeltekst verkiezingsprogramma 

Alcoholgebruik door jongeren leidt snel tot permanente gezondheidsschade en zorgt vaak voor overlast in de gemeente. Om dit te voorkomen is een gezamenlijke aanpak nodig. Het CDA vindt dat ouders en de jongeren zelf eerstverantwoordelijk blijven voor het alcoholgebruik van onze jongeren. Scholen en sportverenigingen kunnen het goede voorbeeld geven door alcoholgebruik te ontmoedigen en te verbieden tijdens schoolfeesten en sportwedstrijden voor de jeugd. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en hoort dit actief op te pakken. De burgemeester moet Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen die binnen de gemeente controleren of bijvoorbeeld de geldende leeftijdsgrenzen worden nageleefd. Het CDA vindt dat wanneer supermarkten of detailhandelaren drie keer in een jaar de regels overtreden, de burgemeester actief gebruik moet maken van zijn bevoegdheid om de alcoholverkoop tijdelijk te verbieden. Verder ziet het CDA graag dat stuntprijzen en happy hours worden verboden en dat er toegangsleeftijden worden vastgesteld die gekoppeld zijn aan de sluitingstijden van de diverse horeca. Dit alles moet vastgelegd worden in een gemeentelijke verordening.

Het CDA is voorstander van de verhoging van de minimumleeftijd voor verkoop en bezit van alcoholhoudende drank naar 18 jaar. Het risico op permanente gezondheidsschade is voor 16 en 17-jarigen erg groot. Ook wil het CDA dat dat er zo snel mogelijk een preventie- en handhavingsplan wordt vastgesteld, waarmee de gemeente haar plannen en doelstellingen formuleert op het gebied van alcoholpreventie en de handhaving. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid die de gemeente nu al heeft voor het lokale gezondheidsbeleid.

Met deze gezamenlijke aanpak van ouders, jongeren, scholen, sportverenigingen, supermarkten, horeca en de gemeente moeten we in staat zijn om het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar te voorkomen. Dat betekent niet dat we geen oog hebben voor jongeren boven de 18 jaar; overmatig alcoholgebruik zal altijd ontmoedigd moeten blijven worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.