Brabant als alternatief voor in het VK gevestigde bedrijven

De Provinciale Statenfracties van CDA en VVD willen dat de provincie Noord-Brabant extra gaat lobbyen om in het Verenigd Koninkrijk (VK) gevestigde bedrijven naar Brabant te halen. De twee partijen dienen daartoe gezamenlijk een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 24 juni.

Aanleiding voor de motie is het Britse referendum over het EU-lidmaatschap. De aanloop naar en uitslag van dit referendum heeft laten zien dat er in het VK een duidelijke beweging is die vóór uittreding van het VK uit de Europese Unie is. Dit leidt tot grote economische onzekerheid, o.a. bij Nederlandse en buitenlandse bedrijven met (hoofd)kantoren in dat land.

Wanneer deze bedrijven dan ook een verhuizing naar het Europese vasteland overwegen, moet Brabant met een stevige lobby laten zien dat zij als vestigingsregio een uitstekend alternatief is. Het college van Gedeputeerde Staten moet zich daar maximaal voor inspannen, aldus CDA en VVD.

De motie kunt u hier lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.