Huisvesting statushouders

De Huisvestingswet zegt dat gemeenten elk half jaar een vastgesteld aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten huisvesten. De provincie houdt hier toezicht op. Platform Opnieuw Thuis: Er is flink gepresteerd door gemeenten. Meer dan 11.000 vluchtelingen landelijk met een verblijfsvergunning kregen in de eerste helft van 2015 een woning toegewezen. Afgezet tegen de eerste helft van 2014 zijn dat er 5.400 méér. Voldoende is het nog niet. Het aantal mensen dat een verblijfsvergunning krijgt ligt nóg hoger dan de geleverde huisvesting. De opgelopen achterstand is inmiddels 5.300 in Nederland. De eerste taakstellingsperiode in 2015 is 30 juni afgesloten. Tijd voor het opmaken van een eerste balans. Voorzichtig weliswaar. Het aantal te huisvesten vluchtelingen blijft groeien. Samen met de inmiddels opgelopen achterstand staan gemeenten voor de opgave om in de rest van dit jaar 20.200 vergunninghouders een woning te bieden.

Download hier de vragen.


Download hier de SPECIAL van de BSV over opvang en huisvesting van vluchtelingen
(15-9-2015)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.