Inspreek- en vragenrecht

Het CDA Gemert-Bakel heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het Regelement van Orde op twee punten aan te passen: bij het inspreken en het vragenrecht. Dit om de politiek weer dichter bij de inwoners te brengen. In de bijlagen vindt u het initiatiefvoorstel.

Politiek gaat over actualiteit en over de visie op lange termijn. In een veranderde wereld wil het CDA Gemert-Bakel de politiek dichter bij de inwoners brengen. Politiek moet een korte lijn naar de inwoner zijn en omgekeerd mogen er geen drempels voor de inwoner naar de politiek zijn. Zeker in deze tijd waar participatie een sleutelwoord is. Daarom wil het CDA graag twee artikelen van het regelement van orde aanpassen: 1) het inspreken en 2) het vragenrecht. Hiervoor heeft het CDA Gemert-Bakel een initiatiefvoorstel ingediend.

Inspreken
Nu kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan voor aanvang van een raadsvergadering maar dat kan dan weer niet altijd zoals wanneer een onderwerp geheel of hoofdzakelijk aan de orde is geweest in de commissie. Voorheen kon in die gevallen ook bij de raadsvergadering worden ingesproken, maar dit is beperkt toen de inspreekmogelijkheden bij de commissie werden uitgebreid. Daar kan nu namelijk ook over niet geagendeerde onderwerpen worden ingesproken. Verbreding van de spreekmogelijkheid bij de commissie hoeft niet altijd tot een beperking te leiden van de spreekmogelijkheid bij de raad. Inwoners dienen hierom meer kans tot spreken bij de raad te krijgen. Daarom stellen wij voor om het inspreken over geagendeerde onderwerpen weer terug te brengen. Zo komen de inwoners dichter bij de politiek.

Vragenrecht
Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van B&W. Dit gaat om actuele politiek-bestuurlijke onderwerpen. Dit zijn vraag zaken waar de inwoner ook veel interesse voor heeft. De gestelde vraag wordt beantwoord door de wethouder waarna de voorzitter (Burgemeester) bepaald of er nog een aanvullende vraag mag worden gesteld. In de praktijk is voor de vragensteller het antwoord niet altijd toereikend genoeg. Daarnaast is er niet altijd ruimte voor een vervolgvraag/reactie. Al zeker niet bij andere fracties. Dat laatste overigens omdat het reglement daarin niet voorziet. Daarnaast is er altijd discussie over de manier en lengte van vragen en de betreffende inleidingen. Een mooi moment om het vragenrecht aan te passen. Wij willen daarom voorstellen dat een vragensteller maximaal 3 minuten heeft om zijn vraag inclusief inleiding te stellen. Daarnaast is een vervolg vraag toegestaan van maximaal 1 minuut. En mochten andere fractie toch nog een verduidelijking willen is daarom de mogelijkheid geboden om ook nog een vraag te stellen van maximaal 1 minuut.

Download hier het initiatiefvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.