Internet/glasvezel scholen buitengebied

Vorige week bleek in de pers maar weer dat een passende digitale ontsluiting van basisscholen in het buitengebied bittere noodzaak is, omdat men anders de huidige lespakketen en komende digitale toetsen niet eens aan kan bieden. Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld om helder te hebben hoe B&W dit op gaat pakken. Mochten de acties in de antwoorden niet voldoende lijken en dus meer of andere actie gewenst zijn, dan zal CDA Putten daar uiteraard ook verder mee gaan.

Gestelde vragen:

Is het college op de hoogte van de oproep van de PO Raad deze week voor breedband internet dat 59% van de basisscholen niet beschikt over toekomstbestendig, snel internet.Is het college op de hoogte van de oproep van de PO Raad aan de overheid (landelijk, provinciaal en gemeente) om met scholen in gesprek te gaan om snel werk te maken van de achterstand van met name de scholen in het buitengebied.Hoe denk het college hier mee aan de slag te gaan?Is het college bereid om met de verschillende schoolbesturen in gesprek te gaan om naar een oplossing te zoeken?Wat is de status van de ontwikkeling van glasvezel in het buitengebied in de bestaande initiatieven? (Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten, Stichting Breedband Noord-Veluwe)


Namens de fractie van het CDA,

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.