Langer veilig thuis blijven wonen

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Hulp uit het eigen sociale netwerk en hulp op maat van de gemeente, moeten ertoe leiden dat ouderen minder snel in verzorgingstehuizen worden opgenomen, minder snel van specialistische hulp gebruik hoeven te maken en langer thuis blijven wonen. Langer thuis blijven wonen zou ook langer veilig thuis blijven wonen moeten zijn. Ouderen zijn kwetsbaar als het gaat om veiligheid in de woonomgeving. Denk hierbij aan inbraak, babbeltrucs, val-risico en brandveiligheid. Met vaak trauma, ernstig letsel of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Juist bij ouderen is sprake van aantoonbaar hogere risico's of een groot gevoel van onveiligheid.

De CDA-fractie uit Almelo vindt het bij deze hele ontwikkeling belangrijk dat de veiligheid van ouderen nadrukkelijk aandacht krijgt en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen van het CDA Almelo vindt u hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.