Participatiewet

Deze motie werd recent met 20 voor en 8 tegen aangenomen door de gemeenteraad van Houten. Doel van de motie is om het college te stimuleren om vanuit het samenwerkingsverband Werk en Inkomen- een goede relatie te leggen met het vrijwilligerswerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.