PGB en fraude

Met het PGB (Persoonsgebonden budget) kunnen cliënten zelf hun zorg organiseren en inkopen. Het systeem geeft PGB-houders meer vrijheid. Voor een groot aantal cliënten is het PGB de oplossing om niet het laatste stukje vrijheid dat de cliënt nog heeft ook nog te moeten inleveren. De PGB-houder kan zelf de zorg inkopen op het tijdstip dat hij/zij de zorg nodig heeft en heeft optimale keuzevrijheid.

Helaas hebben wij sinds de invoering van PGB ook moeten constateren dat een aantal zorgverleners fraudeert. Zorgkantoren stellen in geval van fraude of niet verleende zorg PGB-clienten zelf aansprakelijk voor de kosten hiervan, terwijl een aantal cliënten niet eens op de hoogte was van de fraude. Ook in Enschede zijn het afgelopen jaar een aantal zorgverleners (bedrijven) in beeld gekomen die het niet zo nauw namen met de regels en was uiteindelijk altijd de cliënt de dupe, omdat hij/zij niet de zorg heeft ontvangen waar hij/zij recht op had.

Het CDA Enschede heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het college:
1. Welke middelen heeft en gaat het college inzetten om de controle van de te besteden PGB gelden te laten plaats vinden?
2. Bij hoeveel cliënten is er in 2015 vastgesteld dat er onterechte PGB gelden zijn uitgekeerd?
3. Welk bedrag was hier in 2015 totaal mee gemoeid?
4. Bij hoeveel cliënten heeft het college in 2015 een invorderingstraject in gang gezet bij de PGB - cliënt?
5. Bij hoeveel zorgverleners heeft u in 2015 onderzoek gedaan, omdat het vermoeden bestond dat er sprake was van fraude?
6. Bij hoeveel zorgverleners heeft het college in 2015 een invorderingstraject in gang gezet?

Eric van der Aa, Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.