Thuiszorg

MOTIE

De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug , in vergadering bijeen op 4 april  2013

Overwegende

dat het overheidsbeleid gericht is op het langer zelfstandig laten wonen van ouderen

dat de risico’s van vereenzaming en verwaarlozing  serieus bestreden dienen te worden

dat  mensen  met een zorgzwaartepakket 1,2,3 en 4 niet langer in aanmerking komen voor een plaats in een intramurale instelling

dat dit laatste uitsluitend  is op te vangen door een aanbod van gekwalificeerde, hoogwaardige thuiszorg

dat de rijksoverheid voornemens is 75% te korten op de “thuishulp”

dat 25% van de mantelzorgers nu reeds overbelasting ervaart

dat de bezuinigingen kunnen leiden tot 58.000 ontslagen en ook nog eens 40.000 alfahulpen hun werk dreigen te verliezen

spreekt uit

dat de voorgenomen bezuinigingen op de thuiszorg zich niet verdragen met het voornemen mensen langer zelfstandig te laten wonen.

dat deze bezuinigingen ernstig afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit van leven van cliënten die op thuiszorg zijn aangewezen

verzoekt het college

deze uitspraak van de raad ter kennis te brengen van de regering.

 

SP fractie

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.