05 februari 2023

Op bezoek bij Cosun Beet Company

Suikerbietencampagne is klaar. De campagne voor de waterschapsverkiezingen Brabantse Delta is voor het CDA begonnen bij de Suikerfabriek in Dinteloord

Het CDA van waterschap Brabantse Delta heeft op  een bezoek gebracht aan Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) in Dinteloord. Een delegatie van 10 CDA’ers, met o.a. DB lid Alwijn ten Cate en fractieleider Lian Korst en Ronnie Buiks  kandidaat (nr 2) voor de Provinciale staten   hoorde de uitleg van directeur Agrarische Zaken Arno Huijsmans aan over de duurzaamheidsdoelstellingen en -resultaten van het bedrijf. Daarna vertelde Peter Gulden, productieleider biomassavergisting Green Energy, over de productie van groen gas (biogas opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit). Van de grondstof suikerbiet worden alle onderdelen benut voor allerlei (suiker)producten. En er wordt nauw samengewerkt in de keten van “bietenzaad tot klant”.

 Arno geeft aan dat bij Cosun, een agrobedrijf met een omzet van bijna € 2,5 miljard, het doel is om 100% circulair te zijn.  Zo is van afval bij de suikerproductie geen sprake, alles van de suikerbiet wordt benut voor producten. Naast suiker(specialiteiten) produceert het bedrijf o.a. diervoerder, meststoffen, grondstof voor fermentatie, gietwater en groen gas. Ook de grondtarra wordt als product bietengrond toegepast. Het gietwater betreft extra gezuiverd proceswater en wordt toegepast bij de naastgelegen glastuinbouwbedrijven. Dit vervangt daar het gebruik van leiding-/grondwater. Dat is gunstig voor de grondwaterstand en draagt bij aan het voorkomen van verzilting van grondwater in West-Brabant. 

Het energieverbruik in de suikerfabrieken is al 50% minder dan in 1990 en er worden investeringen voorbereid voor verdere forse besparing met het doel om in 2025 CO2 neutraal suiker te produceren. In de keten vanaf het bietenzaad tot de klanten wordt nauw samengewerkt en de processen worden geborgd door gecertificeerde (kwaliteits)systemen.

Peter geeft aan dat Cosun Beet Company de grootste producent van groen gas is in Nederland. In de vergisting wordt biogas geproduceerd en dat wordt gezuiverd tot aardgaskwaliteit en als groen gas aan het aardgasnet van Dinteloord geleverd. Daarnaast wordt met methaanreactoren het uitgespoelde suiker tijdens het wassen van de bieten omgezet in biogas. Een deel van dit biogas wordt in de suikerfabriek gebruikt. Totaal wordt zo 15 miljoen m3 groen gas per jaar in Dinteloord geproduceerd. Als grondstoffen voor de vergisting worden vooral bietenstaartjes en bietenperspulp gebruikt. Wat overblijft bij de vergisting wordt als meststof afgezet. 

Peter onderstreept het belang van energiebesparing en deze groen gasproductie, zeker bij de hogere aardgasprijzen van de laatste tijd.

Na de toelichting volgt een rondleiding. De CDA’ers zijn onder de indruk, een voorbeeldbedrijf van duurzaamheid en kringlooplandbouw. Namens de groep bedankt fractieleider Lian Arno en Peter voor de ontvangst en wenst Cosun Beet Company alle succes toe.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.