21 februari 2023

Standpunt veilige dijken

(1)Dijken en keringen beschermen ons tegen hoogwater en overstromingen. Daarom is het beheren, controleren, versterken en onderhouden van dijken één van onze kerntaken. Het CDA is voor het onverkort uitvoeren van het dijkversterkingsprogramma voor onze primaire keringen.

(2)Om onze dijken veilig te houden is het belangrijk dat ze niet beschadigen. Daarom is het belangrijk om graafschade van dieren zoals de bever en de muskusrat te beperken, daarom wil het CDA meer ruimte voor onderzoek naar de mogelijkheid om graafschade te beperken. Bij probleemlocaties willen we de dieren ontmoedigen met de nodige maatregelen in overleg met experts.

(3)Om onze veiligheid te verbeteren is het goed om samen met onze buurlanden te werken aan water! Als er in België en Duitsland meer water wordt vastgehouden komt er een mindere piekbelasting naar de Nederlandse rivieren tijdens grote regenval in het buitenland,

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.