Alwijn ten Cate

Fractievoorzitter

Activiteiten
Alwijn (48 jaar) is Fractievoorzitter

Contactgegevens
E: [email protected]
T: +31 6 150 358 07

Ik zet mij graag in voor gezond en veilig water voor mensen, voedselvoorziening, natuur en biodiversiteit. Voor nu en voor de volgende generatie. Dit bereiken we door samenwerking met elkaar en oog voor de belangen van anderen.

Mijn speerpunten zijn:

1 Veilig achter sterke kades en dijken, met de inzet van dijkwachten.

2.Gezond water door te  voorkomen dat er medicijn resten, drugsresten en PFAS in komen.

3. Meer water vasthouden en regenwater gebruiken voor het doorspoelen van het toilet.

5.  Recreatie in, op en aan het water (varen, zwemmen, vissen, fietsen en wandelen), bevorderen en toegankelijker maken.

6. Uit de rioolwaterzuivering  grondstoffen, fosfaat, bioplastics en energie winnen.

7.  Vrijstelling heffingen voor inwoners met de  laagste inkomens en lage waterschapsbelasting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.