Leo Kuijlen

6

Ik ben Leo Kuijlen (43 jaar) en burgerlid bij CDA-fractie Woensdrecht. Ik werk bij een groentezadenbedrijf. Om nieuwe rassen te ontwikkelen maken we gebruik van de biodiversiteit. Voor zowel biodiversiteit als voor de voedselproductie is voldoende schoon water van groot belang en daar zet ik me graag voor in. 

Mijn speerpunten zijn: 

1 Meer regenwater vasthouden. (Regenwater van de Brabantse Wal in het laagland) 

2 Goede voorlichting aan en stimulering van consumenten en bedrijven om vervuiling en verspilling tegen te gaan. 

3 Een goed watermanagement, zodat een sproeiverbod voor onze voedselproducenten voorkomen kan worden. 

4 Verdroging en verandering van microklimaat tegengaan, door natuur-inclusief te bouwen. 

5 Uit rioolwaterzuivering grondstoffen en energie winnen. 

6 Stimuleren van de samenwerking met gemeentes en burgerinitiatieven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.