Mario van Mierlo

4

Ik ben Mario van Mierlo en kandidaat voor het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Ik werk voor VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag en in Brussel en zet mij in voor een gezond ondernemersklimaat. Gezond en veilig water zijn daarbij voor mensen, bedrijven, voedselvoorziening, natuur en biodiversiteit onmisbaar. Door samenwerking en oog voor de belangen en toekomst van mensen, bedrijven en agrariërs kunnen we dat bereiken.

Mijn speerpunten zijn:

1 Veilig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren achter sterke dijken, met de inzet van dijkwachten.

2.Gezond water door te voorkomen dat er medicijn resten, drugsresten en PFAS in komen.

3. Meer water vasthouden in natte tijden voor gebruik in droge tijden en regenwater gebruiken voor het doorspoelen van het toilet.

4. Maak recreatie mogelijk op en aan het water: varen, suppen, zwemmen, vissen, fietsen en wandelen.

6. Win uit de rioolwaterzuivering grondstoffen, fosfaat, bioplastics en energie.

7. Lage waterschapsbelasting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.