Verkiezingsprogramma 2023-2027

Speerpunten voor samen werken aan water!

1Veilig achter de dijken met inzet van dijkwachten.

2.Gezond water en voorkomen dat er medicijn resten, drugs en PFAS in komen. Bovendien houden we zo de kosten laag.

3 In het belang van ZOWEL de landbouw, natuur en recreatie water vasthouden.

4. Betere vaarwegen voor vervoer over water

5. Het CDA is voor recreatie in, op en aan het water (varen, zwemmen, vissen, fietsen en wandelen).

6. Uit rioolwater grondstoffen, fosfaat en bioplastics halen.

SAMEN WERKEN AAN WATER!

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de waterschappen,

tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.


De opgaven in Nederland groeien, ook binnen waterschap Brabantse Delta.

Denk maar aan de extreme droogte van afgelopen zomer of de enorme regenval in juni 2016 en juli 2020.

Ons water moet bovendien gezond zijn voor mens, dier en natuur.

Eind 2027 moeten we namelijk voldoen aan de kaderrichtlijn water en nog strengere eisen komen vanuit Brussel op ons af.

Ons klimaat verandert, maar de maatschappij ook. Ieder krijgt er mee te maken. 

Inwoners, bedrijven en de diverse overheden moeten er op inspelen.

We moeten samen verstandige keuzes maken.

Dit betekent een betrouwbare overheid die zoekt naar praktische en betaalbare oplossingen binnen haar mogelijkheden.

Klimaatadaptatie kan daarin geen doel op zich zijn, maar moet een vanzelfsprekende afweging zijn bij alle keuzes die we maken, zowel in beleid als in de uitvoering.

Daarbij speelt betaalbaarheid ook zeker een belangrijke rol.

Het geeft daarmee weer dat we stilstaan bij de gevolgen van onze keuzes nu en op de generaties na ons.

Dat is wat we als CDA willen nastreven, geen korte termijn politiek, maar nadenken over de toekomst.
In het verkiezingsprogramma willen wij benadrukken hoe we dit willen aanpakken.

Welke prioriteiten en uitgangspunten we hebben.

Voor u als kiezer, maar ook als handvat voor de gesprekken om te komen tot een nieuw Dagelijks Bestuur.

Wij als CDA staan voor kennis, kunde, kwaliteit en betaalbaarheid in het waterschapsbestuur, uw stem telt!

Alwijn ten Cate,
Lijsttrekker CDA waterschap Brabantse Delta

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.