Beste CDA'er,

In maart dit jaar ging Nederland naar de stembus met een opdracht voor ons allemaal. Gister namen wij een belangrijk besluit in het formatieproces en daar wil ik u graag over bijpraten.

Ik zie het als mijn opdracht om met het CDA bij te dragen aan de toekomst van Nederland. Dat is mijn inzet vanaf dag één als politiek leider van het CDA en ook in deze formatiegesprekken. Als Tweede Kamerfractie hebben we hierover intensief gesproken de afgelopen maanden. Met als doel om een bijdrage te leveren aan de toekomst van Nederland en daarbij zoveel mogelijk van het christendemocratisch gedachtengoed te kunnen realiseren. Wij dragen immers een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generatie.

Na de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen hebben wij vaak gezegd dat het niet aan ons is maar aan de winnaars van de verkiezingen om het voortouw te nemen. Tegelijkertijd werd ook direct duidelijk dat het moeilijk zou worden om een meerderheid te vinden zonder het CDA. Om die reden hebben wij ons altijd constructief opgesteld en onze verantwoordelijkheid genomen. Tijdens de formatiegesprekken hebben wij ons constructief opgesteld en meerdere opties voorgesteld. Het voortzetten van de huidige coalitie is hierin wat ons betreft het meest voor de hand liggende geweest. 

Een vijf partijen coalitie verkleint de ruimte voor het CDA om haar uitgangspunten en ons verhaal voor Nederland te realiseren. Te meer daar dat een combinatie zou zijn met drie linkse partijen, drie liberale partijen en vier partijen die op principiële onderwerpen anders denken dan wij. Wij blijven vasthouden aan het vertrekpunt om onze idealen zo goed als mogelijk te verwezenlijken. Varianten van vijf partijen of meer, waaronder de combinatie van GroenLinks en PvdA, zijn wat ons betreft inhoudelijk onwenselijk. Die partijen nemen bijvoorbeeld een andere positie in dan wij als het gaat om de verworvenheden van het bijzonder onderwijs en medisch ethische onderwerpen. 
Daarnaast is het rekenkundig niet nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Vanaf het begin van de formatiegesprekken is ons verhaal voor Nederland helder geweest. (Lees hier de brief aan informateur Mariëtte Hamer aan het begin van de formatie). Wij zetten ons in voor een sterke en eerlijke economie waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract. Voor een veilige en verantwoordelijke samenleving waar we zorgdragen voor elkaar en waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen. Voor een betrouwbare en dienstbare overheid die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen.

Als CDA'ers kijken we verder dan vandaag. We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Ik vind het van groot belang dat we de uitdagingen van deze tijd zoals onze veiligheid, goed onderwijs voor onze kinderen en verstandig klimaatbeleid niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.

Wij hopen dat de formatie spoedig een inhoudelijk vervolg krijgt. De vervolgstappen in de formatie zullen de komende dagen verder besproken worden in de fractie en daarover kunt u meer informatie vinden op www.cda.nl/formatie.

Met vriendelijke groet,

Wopke Hoekstra
Partijleider

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.