31 maart 2016

Convenant voor gezond schoonheidsideaal

Deze week vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het preventiebeleid van de Nederlandse overheid in het kader van Volksgezondheid. Centraal staat hier wat de overheid kan doen (preventief) om Nederlanders een zo lang  mogelijk gezond leven te laten leiden. Hierbij kun je denken aan het voorkomen van roken onder jongeren, maar bijvoorbeeld ook wat voeding betekent voor een gezond leven. De aandacht gaat hierbij vaak uit naar het voorkomen van overgewicht. Terecht want dit is een oorzaak van veel ernstige fysieke problemen zoals hartklachten of diabetes. 

Maar CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt nu in samenwerking met Marvy Rieder , oprichter van  de MarVie Foundation, ook speciaal aandacht voor die mensen die worstelen met hun zelfbeeld: het ideaal van extreem mager in plaats van gezond en fit. 

Het duikt af en toe op in het nieuws: extreem magere modellen. Dit naar aanleiding van bijvoorbeeld reclames waar modellen voor ingezet worden die verre van een gezond of haalbaar schoonheidsideaal laten zien. Vaak is er even ophef en reageert de mode-industrie geschokt, maar stranden alle goede bedoelingen en initiatieven daarna snel. Inmiddels heeft de Franse overheid harde maatregelen getroffen en wetgeving ge├»ntroduceerd. Modellen worden op basis van hun BMI beoordeeld en al dan niet toegelaten op de catwalks. 

In Nederland hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen dat de overheid gaat bepalen wat het BMI van een model hoeft te zijn. Maar dit vraagt dan wel om een proactieve houding van de mode-industrie en bereidheid problemen aan te pakken. Om dit te stimuleren zien wij wel een taak voor organisaties zoals de Marvie Foundation en de overheid om een aanjagende rol aan te nemen. Dit enerzijds om de modellen zelf te beschermen tegen de soms ridicule eisen die gesteld worden aan hun gewicht en zichzelf uithongeren om aan werk te komen. En in de tweede plaats om onder (met name) jonge vrouwen een zelfbeeld van gezond en fit te promoten. En nee, daarmee beweren we niet dat te dunne modellen tot anorexia leidt. Natuurlijk is het niet zo dat anorexia simpelweg te herleiden is tot te dunne modellen die een onrealistisch slankheidsideaal neerzetten. Anorexia is een ernstige ziekte waarbij vrijwel altijd andere oorzaken mee spelen. 

Het voedingscentrum schat het aantal meisjes en jonge vrouwen dat leidt aan anorexia op 5.500. Ongeveer 6% van alle anorexiapati├źnten komt uiteindelijk te overlijden. Maar het beeld van extreem magere modellen is wel een factor in het geheel. Uit onderzoek van Eenvandaag blijkt bijvoorbeeld dat bijna de helft van de jonge vrouwen zegt dat dunne modellen invloed hebben of hebben gehad op hun zelfbeeld.  Laten we er gezien deze confronterende cijfers nu voor zorgen dat het zelfbeeld en ideaal er vooral een is van een gezonde levensstijl met een fit fysiek.  Want dat is wat centraal moet staan: niet een bepaald gewicht, BMI gewicht of lengte, maar een gezonde levensstijl, zelfvertrouwen en realistisch figuur dat hierbij hoort. Wij roepen daarom de staatssecretaris op met de mode-industrie om tafel te gaan en snel tot afspraken te komen. De Amsterdam fashion Week zou een uitgelezen moment zijn om te plannen te presenteren.  

Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid voor het CDA

Marvy Rieder, oprichter Marvie Foundation

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.