30 oktober 2014

Sport mag geen speelparadijs voor ontuchtplegers zijn

De sport mag geen speelparadijs voor ontuchtplegers zijn. Het CDA heeft daarom van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om meer werk te maken van de aanpak van misbruik en intimidatie in de sport. CDA-kamerlid Hanke Bruins Slot: “De verborgen camera in de kleedkamer bij hockeyclubs HGC en HDM laat zien dat er nog veel moet gebeuren in de sportwereld om seksuele intimidatie te voorkomen. Er is een zwarte lijst van ontuchtplegers, maar die lijst komt nauwelijks van de grond. In 2013 zijn er 57 gevallen van seksuele intimidatie gemeld, maar er zijn maar 4 gevallen voor de tuchtrechter gebracht. Dat betekent dat de veroordeelden zo weer ergens anders aan de slag kunnen.”

Het CDA heeft er in de afgelopen jaren al voor gezorgd dat verenigingen gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen voor hun vrijwilligers, maar daar wordt lang niet door alle sportverenigingen om gevraagd. Een ander probleem bij de aanpak van misbruik en intimidatie is, dat het OM niet bij de sportbonden mag melden dat iemand voor ontucht veroordeeld wordt. Plaatsing op de zwarte lijst gebeurt pas als er naast de strafzaak ook een tuchtzaak gevoerd wordt. Bruins Slot: “Dit is onlogisch en onwenselijk. We vragen de minister om het mogelijk te maken dat dit soort gegevens wel gekoppeld worden en dat een plaatsing op de zwarte lijst na een veroordeling mogelijk is.” Tijdens het debat heeft de minister het CDA toegezegd te laten onderzoeken op welke wijze hier zo snel mogelijk verbetering kan worden bereikt.

 

Bruins Slot maakte haar punt deze week tijdens een debat met minister Schippers over sport. Naast de negatieve kanten, zitten er aan sport natuurlijk vooral veel goede kanten. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de sportverenigingen; meer dan 1 miljoen mensen zijn actief als vrijwilliger in de sport. Het CDA wil zich graag sterk maken voor regelingen die het voor verenigingen makkelijker maken om vrijwilligers aan zich te binden, zoals een flexibeler vrijwilligersvergoeding of het herinvoeren van de maatschappelijke stage. De minister heeft toegezegd met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk en het NOC*NSF in overleg te gaan hoe de administratieve last hierin verminderd kan worden. Bruins Slot: “Sportverenigingen en vrijwilligers worden vaak gek van alle regelgeving. Als we hiermee iets meer lucht kunnen geven, dan moeten we dat zeker niet nalaten”.

 

Ook kleine sportverenigingen moeten bestaansrecht hebben, stelde Bruins Slot in het debat. “Maar het lijkt erop dat we soms ‘water naar de zee dragen’. In kleine kernen, buurten en wijken zijn nieuwe initiatieven voor kleine sportverenigingen. Aan de andere kant zien we dat de kleine sportverenigingen vanwege lastenverzwaring en eisen onder meer door rijksoverheid verdwijnen. Het CDA zou graag zien dat de minister kleine sportverenigingen een kans op bestaan geeft en hierop actie onderneemt.”

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.