05 december 2013

Zelfmanagement en medische apps

Het woord zelfmanagement valt vaak in de gesloten hoofdlijnenakkoorden in de zorg. De zorgsector en de minister pleiten ervoor om de patiënt meer zeggenschap en eigenaarschap over zijn eigen zorg te geven.

Dat vind ik een prima pleidooi. Het aantal chronisch zieke patiënten neemt toe en zal ook langer met één of enkele chronische ziekten leren leven. En ouderen willen inderdaad langer thuis blijven wonen dan vroeger. Het is belangrijk dat het leren leven met zo’n chronische ziekte of beperking makkelijker wordt gemaakt voor mensen. Dit betekent meer regie in het eigen leven maar ook actiever ruimte voor het “managen” van de eigen gezondheid.

Zelfmanagement heeft volgens deskundigen verschillende positieve effecten. Een patiënt krijgt meer inzicht in zijn eigen situatie/gezondheid. De therapietrouw verbetert. En patiënten kunnen meer invloed op de eigen gezondheid ervaren.

Veel initiatieven komen uit het veld. Deze voorstellen zijn deels high tech en deels praktisch. Enkele voorbeelden. Praktisch is dat de patiënt al informatie vóór zijn bezoek aan de arts krijgt. High tech is het bestaan van medische apps waardoor mensen op tijd hun geneesmiddelen innemen, oefeningen voor hun enkels krijgen of het de groei en ontwikkeling van hun kind kunnen bijhouden. Ook is het natuurlijk een hulpmiddel voor de arts.

Het aantal medische apps is explosief gestegen. Voor patiënten (en in mindere mate artsen) is het lastig om betrouwbare apps te vinden. De database met medische apps en reviews op Artsennet helpt daarbij. Ook zijn KNMG en VvAA bezig om een keurmerk voor medische apps te lanceren. Het is nu zaak dat dergelijke initiatieven bredere bekendheid krijgen bij de bevolking en duidelijk is waar betrouwbare medische apps gevonden kunnen worden. Ik heb de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd dit te bevorderen. Medische apps zijn voor mij onlosmakelijk verbonden aan zelfmanagement.

Het ontbreekt echter aan een goed plan om zelfmanagement structureel te bevorderen. Als de minister hoge verwachtingen van zelfmanagement heeft dan moet er ook een onderbouwde visie komen, en moeten de juiste initiatieven ondersteund worden.

Ik zou graag zien dat de minister samen met de patiëntorganisaties, het zorgveld en de industrie om tafel gaat zitten hoe zelfmanagement er concreet uit kan zien en welke stappen moeten worden gezet om dit ook waar te maken. Dit doet ook recht aan de vele goede initiatieven die zich afgelopen jaren hebben ontwikkeld. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit ook een goed idee. Het is nu aan de minister om in overleg met de belangrijkste partijen aan de slag te gaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.