Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen zijn flinke telfouten gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld in de gemeente Boxmeer ruim 7.600 stemmen niet in de uitslag meegenomen. Deze week vond daarover in de Tweede Kamer een debat plaats. Het CDA vindt dat het verkiezingsproces zorgvuldig dient te zijn, omdat elke stem er toe doet.

Hanke Bruins Slot: “Stemmen staat voor meedoen in de democratie. Het verkiezingsproces moet dus zorgvuldig en correct zijn. Elke stem van mensen moet tellen. Mensen in Boxmeer zijn voor niks naar de stembus geweest. Dat vergroot het vertrouwen in de werking van de democratie niet.” Minister Plasterk erkende tijdens het debat dat elke stem die niet is meegeteld, een inbreuk is op het vertrouwen in verkiezingen. Ook al hebben de gemaakte fouten uiteindelijk de einduitslag niet beïnvloed.

Bruins Slot pleitte o.a. voor een aantal samenhangende maatregelen. Eén van de maatregelen is het publiceren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Dan kunnen dergelijke fouten eerder boven water komen.

De Kiesraad vervult een belangrijke rol in het kiesproces, maar heeft wel de juiste bevoegdheden nodig om die rol te kunnen vervullen. Daarom verzocht het CDA de regering via een motie om de Kiesraad een wettelijke basis te geven in de Kieswet, om de verzameling van de processen-verbaal van de verkiezingsuitslag, zowel analoog als digitaal, bij de stembureaus mogelijk te maken.

Sinds 2007 wordt bij de verkiezingen in Nederland gebruik gemaakt van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017 is discussie ontstaan over het gebruik van OSV. Bij het opmaken van het proces-verbaal is het van belang om gebruik te maken van betrouwbare en veilige (elektronische) programmatuur. Daarom verzocht het CDA de regering in een tweede motie om samen met de Kiesraad te kijken of de OSV voor langere termijn voldoende betrouwbaar en veilig is of dat er alternatieven ontwikkeld moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.