21 november 2017

Antwoorden op vragen aan de minister voor Medische Zorg over het naar Nederland terughalen van de Formule 1

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over het naar Nederland terughalen van de Formule 1.

  Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van een rapport van de gemeente Zandvoort, waaruit blijkt dat een terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort haalbaar is?[1]

Antwoord 1. Ja.

 Vraag 2

Klopt het dat ook het TT-circuit in Assen momenteel onderzoek doet naar de haalbaarheid om de Formule 1 naar het circuit te halen? Zo ja, is u bekend op welke termijn dit onderzoek voltooid zal zijn?[2]

 Antwoord 2. Nee, het TT circuit heeft mij laten weten dat dit niet het geval is.

 Vraag 3

Herinnert u zich de reactie van uw ambtsvoorganger op schriftelijke vragen, waarin zij aangaf dat zij eerst de uitkomsten van de businesscase van de initiatiefnemers in Zandvoort wilde afwachten en dat zij zich kon voorstellen dat zij daarna de Sportraad om advies zou vragen?[3]

 Antwoord 3. Ja.

 Vraag 4

Bent u bereid, nu het haalbaarheidsonderzoek in Zandvoort gereed is, de Sportraad om advies te vragen over het terughalen van de Grand Prix Formule 1? Bent u bereid in de adviesaanvraag aan de Sportraad te vragen hierbij ook naar de mogelijkheden te kijken die het TT-circuit in Assen biedt?

Antwoord 4

Het rapport over het circuit Zandvoort is een eerste verkenning. Er zijn te veel onzekerheden om tot een concrete adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad te komen. De gemeente en het circuit willen eerst gesprekken voeren met de FIA en Formula One Group. Dit wacht ik af. In een later stadium kan ik de Nederlandse Sportraad altijd nog om advies vragen. Daarbij kunnen ook eventuele andere initiatieven worden betrokken.

 

[1]  www.rtlnieuws.nl/nederland/formule-1-in-zandvoort-haalbaar-circuit-en-gemeente-gaan-hun-uiterste-best-doen

[2] www.ad.nl/formule-1/verstappen-voor-formule-1-in-zandvoort-moet-nog-veel-veranderen~a02cd429/

[3] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015-2016, nr. 2913

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.