Ik ben in 1965 in Workum geboren. Momenteel woon ik samen met mijn vrouw en twee kinderen in Voorburg. Nadat ik in Sneek het vwo afrondde, ging ik in Groningen Nederlands recht studeren. Vervolgens heb ik een postdoctorale studie internationaal recht aan de Universiteit van Cambridge gedaan.

Ik ben in 1990 begonnen als stafjurist bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Daarna heb ik twee jaar als beleidsambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. Vanaf 1994 was ik beleidsmedewerker bij de CDA Tweede Kamerfractie. Daarna werd ik gekozen tot Kamerlid. Het is mijn ambitie om in de Tweede Kamer bij te dragen aan een veilige en betrokken samenleving. Een samenleving waarin mensen respect hebben voor elkaar en waar mensen verantwoordelijkheid nemen.

Ik sta voor een sterke samenleving; waarin alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt.

Nieuws

Video's

Tegen het cynisme
Voor een nieuwe moraal in de politiek

Lees meer over het boek van Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.