01 november 2017

Buma: nieuwe kabinet verbindt individu met collectief

Buma: nieuwe kabinet verbindt individu met collectief

“Meer dan in het verleden zal dit kabinet zich bezig moeten houden met de vraag wat het is om Nederlander te zijn, wat we delen, welke tradities we waardevol vinden.” Dat zei Sybrand Buma tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Hij begon zijn inbreng met een verwijzing naar het Lutherjaar. Gisteren was het namelijk exact 500 jaar geleden dat Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkerk vastspijkerde. Voor Luther betekende individuele vrijheid ook collectieve verantwoordelijkheid. Die verbinding tussen individueel en collectief zag Buma ook heel sterk terug in het nieuwe regeerakkoord.

“De opdracht was om in het belang van ons land de verschillen te overbruggen zodat we een gezamenlijke opdracht zouden kunnen geven aan een nieuw te vormen kabinet. En dat is gelukt. Ik durf zelfs te zeggen dat die opdracht veel ambitieuzer is geworden dan ik bij het begin van de onderhandelingen ooit voor mogelijk had gehouden.”

Het regeerakkoord biedt volgens Buma een kader voor investeringen en hervormingen. “Maar het is meer dan een financieel bouwwerk. Veel zorgen van Nederlanders gaan niet over de economie, maar over de staat van de samenleving waarin wij leven. Het is een misvatting te denken dat het met de Nederlanders goed gaat omdat het economisch goed gaat. Nee, daar is meer voor nodig. Een sterke samenleving, waar mensen zich veilig en thuis voelen. Daaraan bouwen wil deze coalitie ook tot haar verantwoordelijkheid rekenen. Voor het CDA is dat buitengewoon belangrijk.”

Buma lichtte een aantal van de bereikte resultaten eruit. De stapeling van zorgkosten die mensen ervaren wordt nu eindelijk aangepakt. Op het terrein van de ouderenzorg zal een bedrag oplopend tot 2 miljard euro worden geïnvesteerd. Ook wordt er fors geïnvesteerd in onze veiligheid, zowel nationaal als internationaal. Zo wordt Defensie versterkt, en zo komt de politiezorg ook dichterbij. Op de arbeidsmarkt wordt payrolling aangepakt, en de werking van de Wet werk en zekerheid wordt verbeterd.

Ook het immigratievraagstuk wordt met dit akkoord breder aangepakt dan ooit te voren. Voor de korte termijn werkt Nederland mee aan versterking van de Europese buitengrenzen, wordt de terugkeer versterkt, en worden een aantal versoberingen aangebracht in het Nederlandse beleid. Op onderwijsgebied worden kleine scholen ondersteund, zodat onderwijs in alle regio’s dichtbij blijft.

Klik op de link om de hele inbreng te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.